Skip to main content

To niezwykłe i wręcz fenomenalne. Jesteśmy dziś świadkami jak Jezus objawia swoją miłość do Ojca i do nas. I jest to ta sama miłość. Jest to miłość jedyna i totalna. Jesteśmy kochani tą samą miłością jaka jest w Trójcy. Niewiarygodne, ale prawdziwe.

Przeczytaj – J 15, 9-11

Tweety:
„Jak Mnie umiłował Ojciec”
„Tak i Ja was umiłowałem”
„Wytrwajcie w miłości mojej”

22maja

Rozważanie:
Słowo „umiłował” w języku greckim oznacza miłość doskonałą, istniejącą od zawsze i na zawsze. To opis Boga – bo, miłość to życie Boga i źródło wszystkiego. Jezus chce, byśmy też w tym uczestniczyli, byśmy też w tym wytrwali. To Jego prośba i zaproszenie. Te słowa oszałamiają, ale są też wyzwaniem. Mamy wytrwać w tej miłości, bo tylko w niej odnajdujemy naszą tożsamość. Ona odsłania nasze najgłębsze przeznaczenie: przebóstwienie.

Modlitwa:
Jezu, dziękuję że objawiasz mi dziś, że miłość jest tylko jedna. Że jestem kochany tą samą miłością, którą Ty masz do Ojca, tą samą miłością która stworzyła świat i pozwoliła ci oddać za mnie życie. Chcę w tym trwać, by kochać innych tą miłością. Chcę trwać w Twojej miłości. Amen.

Więcej na dziś:
Dz 15, 7-21
Ps 96, 1-3.10