Skip to main content

Przykazanie Jezusa to nie dekalog i spis praw. To raczej drogowskaz, pomoc, konkretna wskazówka. Przykazanie Jezusa to wskazanie na to w jaki sposób on żył: „tak jak Ja was umiłowałem”. „Tak jak ja” – w tym jest wszystko co jest przepisem na życie wiarą.

Przeczytaj – J 15, 12-17

Tweety:
„Nie wyście Mnie wybrali”
„Ja was wybrałem”
„Abyście szli i owoc przynosili”

23maja

Rozważanie:
Uczniowie – ci współcześni Jezusowi, ale także współcześni nam – nie zostali wybrani do zaszczytów i chwały ziemskiej. Mają za to iść i ciężko pracować. Być skutecznymi, by owoc ich życia przyniósł owoc. Ta ciężka praca, to stanie się przyjacielem Jezusa – naśladowanie Go krok po kroku. Jak? Robić to, co On nam nakazuje: oddawać życie. Codziennie na nowo; odpowiadać miłością na niesprawiedliwość, być dla innych, tracić swój czas dla drugiego, wyjąć siebie z centrum swojego życia. Wszystko to ma wydać owoc: mamy swoim życiem pokazać innym jaki jest Bóg. Przecież to Jego naśladujemy.
Modlitwa:
Jezu, dziękuję że chcesz mieć we mnie przyjaciela. Nie chcesz pracownika i niewolnika. Tylko jako ktoś wolny i tak mocno przez Ciebie kochany, mogę kochać innych ludzi. Wybierasz dziś na nowo mnie, nie dlatego że się „staram” i „zasługuję”, lecz dlatego że mnie kochasz. Widząc taką miłość, chcę dziś o niej mówić, chcę ją naśladować, chcę by doświadczyli jej inni. Amen.

Więcej na dziś:
Dz 15,22-31
Ps 57,8-12