Skip to main content

W Dziejach Apostolskich widzimy wyraźnie jak nauka Apostołów zatacza coraz szersze kręgi. Pierwotnie byli tylko w Jerozolimie, przemawiali w świątyni. Teraz ruszają poza okrąg kultury żydowskiej. Coraz częściej ich słuchacze nie znają hebrajskich zwyczajów i obrzędów. Jednak jak widać, chrześcijanom pochodzenia żydowskiego z trudem mieściło się w głowie, że Jezus mógł oddać życie także za pogan.

Przeczytaj – Dz 11,1-18

12 maja

Tweety:
„Również poganie przyjęli słowo Boże”
„Bóg udzielił im tego samego daru co nam”
„Poganom udzielił Bóg nawrócenia, aby żyli”

Rozważanie:
Słowo Boże nie jest zarezerwowane dla wybranej grupy odbiorców. Jego głoszenie ma dotyczyć wszystkich narodów. To nie wizja Apostołów, ale sam nakaz misyjny Zmartwychwstałego.

Nam często nie mieści się w głowie, że ci „inni” przyjmują nawrócenie. Mimo, że wymykają się z naszych schematów, zwyczajów, przyzwyczajeń. Jest w nas pokusa „uwięzienia” Słowa Bożego w naszych wąskich wyobrażeniach: jednej kulturze, czy jednej tradycji. Nie zamykajmy się – niech będzie w nas żywe pragnienie, by Słowo Boże przekraczało wszelkie bariery, by docierało do ludzi myślących, żyjących inaczej niż my. Tak by wszyscy mogli przyjąć ten sam dar wiary.

Modlitwa:
Jezu, chcę dziś na serio żyć Twoim misyjnym wezwaniem. Chcę dziś zobaczyć do jakich ludzi mnie posyłasz. Gdzie są ci, którym przeze mnie chcesz udzielić daru wiary. Spraw, by każdy wierzący uwierzył, że Jezus umarł za wszystkich; że ma On jeszcze inne owce, które nie są z „naszej” owczarni. Amen.