Skip to main content

Czy widziałeś to, synu człowieczy? Czy to pytanie to skarga Boga, że ciągle mam oczy, a nie widzę? Chrześcijaństwo to szkoła patrzenia rozumnego, które na tym świecie zobaczy Boga.

Potem rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A On rzekł do mnie: Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. 

Przeczytaj: Ez 47,1-9,12

Tweety:
„Czy widziałeś to, synu człowieczy?”
„wody jego stają się zdrowe”

1 kwietnia

Rozważanie:
Bóg wprowadza zbawienie w świecie takim, jakim on jest. Nie niszczy niczego, nie zaprzecza bolesnej i poplątanej historii naszego życia; wręcz przeciwnie: wpisuje całe nasze dzieje, w dzieje swoje, dzieje zbawienia i odkupienia. I tam gdzie kiedyś w naszym sercu była pustynia, kwitną Boże ogrody, nowy Eden, ogród na Wschodzie.

Modlitwa:
Boże, naucz mnie patrzeć na moje życie tak, jak Ty sam je widzisz, abym dla innych ludzi mógł być znakiem nadziei i Twego przebaczenia.

Więcej na dziś:
Ps 46,2-3.5-6.8-9
J 5,1-3a.5-16