Skip to main content

To miejsce, w którym odprawiona została pierwsza msza święta i narodził się Kościół.

Położenie i mapa:
Wzgórze na południowym zachodzie Jerozolimy, na którym znajduje się Wieczernik, nazwano Syjonem. Dochodzi się do niego przez Bramę Syjońską. Dziś jest na nim kościół Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny i mała kaplica ad Coenaculum. Poniżej w synagodze znajduje się symboliczny grób króla Dawida.

Znaczenie:
Tu, podczas Ostatniej Wieczerzy (Łk 22, 14-20), miała miejsce pierwsza Msza święta – zanim zbawcza Ofiara Chrystusa dokonała się na Golgocie, właśnie w Wieczerniku została uobecniona. Tam zbierali się uczniowie po śmierci Chrystusa i tam ukazał się Zmartwychwstały „mimo drzwi zamkniętych” (por. J 20, 19-26).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W Wieczerniku włączono do grona apostołów Macieja (Dz 1, 13nn), tam na zgromadzonych z Maryją uczniów zstąpił Duch Święty (Dz 2, 1nn). Tradycja w Wieczerniku widzi też miejsce soboru jerozolimskiego (Dz 15) oraz zaśnięcia Matki Pana Jezusa. Na tym samym wzgórzu tradycyjnie wskazuje się również miejsce pochówku Dawida, psalmisty i króla Izraela.

Ze względu na tak wielkie znaczenie, chrześcijanie nazywali to miejsce Syjonem – przestrzenią specjalnej obecności i działania Boga.

Najważniejsze wydarzenia:
Ostatnia Wieczerza – ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, Zesłanie Ducha Świętego, Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny.

Zdjęcia:

_ _ _
Dawid Gospodarek – sekretarz redakcji miesięcznika „List” i redaktor „Biblia krok po kroku”.