Skip to main content

Nasze życie jest teatrem. Każdy człowiek odgrywa w nim jakąś rolę – mniejszą czy większą – w zależności od sytuacji. 

Na teatrze Shakespeare’a Globe Theatre widniał napis: Totus mundus agit histrionem – „cały świat gra jakąś rolę”, co było swoistą parafrazą myśli św. Pawła z I Listu do Koryntian  „staliśmy się widowiskiem światu, aniołom i ludziom” ( 1Kor 4, 9). Nasze życie jest teatrem. Każdy człowiek odgrywa w nim jakąś rolę – mniejszą czy większą – w zależności od sytuacji. 

rezyser1

W momencie, kiedy zdasz sobie sprawę, że Bóg nie odgrywa w Twoim życiu jakiejś przypadkowej roli, nie pojawia się w nim, kiedy Ty zechcesz, ale jest z Tobą cały czas, staniesz się szczęśliwym człowiekiem i zmienisz spojrzenie na świat.

Daj się prowadzić Bogu! Uwierz, że to właśnie Reżyser! Pozwól Mu stworzyć kolejny akt spektaklu pt. „Życie”, według Jego własnego scenariusza…