Skip to main content

Zastanawialiście się kiedyś, o co chodzi w kazaniu na górze? Jeśli tak, to zapraszam do „przejścia” przez to wyjątkowe wystąpienie Jezusa Chrystusa.

Na początek warto wspomnieć o wydarzeniach poprzedzających to wystąpienie. Święty Mateusz parę wersetów wcześniej przedstawia nam scenę powołania pierwszych uczniów przez Jezusa. Było ich czterech: Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej oraz Jakub i Jan, również bracia. Byli to ludzie prości, rybacy, których Mesjasz spotkał przy ich codziennej pracy – jedni łowili ryby, drudzy naprawiali uszkodzone sieci. Widzimy, że Chrystus nie powołuje uczonych, lecz ludzi prostych, takich, obok których przechodzimy codziennie.

kazanie

Dalej Ewangelista pisze, że „obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.” Są to pierwsze publiczne działania Pana Jezusa, pierwsze uzdrowienia, pierwsze „kazania”, nauki.

Więcej za tydzień!