Skip to main content
Miłosierdzie to po prostu hojność Boga. Jego największe bogactwo. Potężniejsze niż śmierć, potężniejsze niż grzech. W Jezusie zobaczyliśmy wcielone miłosierdzie Ojca. Zatem okazywać innym miłosierdzie to być świadomym, że ukazujemy w sobie obraz i podobieństwo Stwórcy.

Przeczytaj:
 Łk 6, 36-38

Tweety:
„nie sądźcie”
„nie potępiajcie”
„odpuszczajcie”
17marca
Rozważanie:
Słowo jest dziś niezwykle konkretne. Nie zostawia ani odrobiny miejsca na dowolne interpretacje. Na samym początku, zanim padną konkretne wskazania, Jezus – jak dobry lider – wyjaśnia, jaki jest cel naszego działania. Celem tym jest naśladowanie Ojca. Tylko wtedy nasza miłosierna miłość ma sens.Jezus uświadamia uczniów, że będąc miłosiernymi, sami doznają miłosierdzia. Ocalając w swoim sercu brata, ocalam samego siebie. Taka miłość działa jak bumerang. Dając – otrzymuję.

Modlitwa:

Jezu ukrzyżowany, jesteś dla nas najwyższym wzorem, natchnieniem, wezwaniem. Widzimy w Tobie najpełniej miłosierdzie Ojca. Daj nam dziś zachwycić się dobrocią Boga. Ze względu na Jego miłość nie chcemy sądzić, potępiać. Chcemy odpuszczać i być tak samo jak Ty bezgranicznie hojni w miłości. Amen.

Więcej na dziś:

Dn 9, 4b-10
Ps 79, 8.9.11.13