Skip to main content

Przemienienie Jezusa albo transfiguracja to wydarzenie opisane przez trzech ewangelistów: Mateusza, Marka i Łukasza. We wszystkich trzech ewangeliach następuje sześć albo osiem dni po „Wyznaniu Piotra” blisko Cezarei Filipowej. Te dwa wydarzenia łączy nie tylko powiązanie czasowe, lecz także tematyka i „drugi” bohater.

Po wyznaniu Piotra i odpowiedzi Jezusa: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół – Jezus po raz pierwszy opowiedział o swojej męce: wskazał swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć… że będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie (Mt 17, 21). Piotr sprzeciwił się takiej perspektywie: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie! Jezus zareagował na to wyjątkową stanowczością: Zejdź mi z oczu, szatanie!

Usłyszymy o wydarzeniach, które nastąpiły po sześciu dniach od tamtych. Usłyszymy opis, w którym znów ważną rolę odegra postawa Piotra. W obu wydarzeniach mowa też o konieczności męki Jezusa.

Wdroge

Trendy

#Abraham
W naszych sercach codziennie mówi Bóg – to głos sumienia, które kieruje nas, jak igła kompasu, w stronę Królestwa Bożego. Tak, jak Abrahamowi, i nam ciągle Bóg nakazuje: opuść swoje złe nawyki, złych ludzi, grzechy… wyjdź z tego i idź do ziemi obiecanej. (ks. Bogdan Zbroja).

Człowiek przywiązuje się do swoich poglądów, majątku, pracy. Nieraz tak mocno, że posuwa się do nieuczciwości albo samolubstwa i myślenia tylko o sobie. Dlatego teraz w Wielkim Poście Bóg kieruje do nas słowo jak niegdyś do Abrahama: Wyjdź z ziemi swojej, z ziemi nieuporządkowanej... (o. Zdzisław Wietrzak).

#NieLękajcieSię
Głupim byłby ten, kto wiedząc o wygranej wojnie, uciekłby z pola bitwy lub przeszedł na stronę przegranego. Pozwólmy dotknąć się Jezusowi, który do nas mówi: „Wstańcie, nie lękajcie się!” (ks. Tomasz Chudy).

Człowiek, który nie potrafi podjąć wysiłku, karłowacieje… Kiedy jednak podejmuje się konkretny trud, ma się jasno wytyczone cele, ideały, które się chce realizować i marzenia, które pragnie się spełniać, wtedy ma się szansę zostać Cezarem (ks. Szymon Tracz).

#Namioty
Chcemy zatrzymać niezwykłe i miłe dla nas chwile życia; zapisać, sfotografować. Tak chciał św. Piotr na górze Tabor. „Postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza” (o. Andrzej Prugar).

#Tabor
Ważne, byśmy również pozwolili się wyprowadzić na jakąś „górę wysoką osobno”, choćby przez udział w rekolekcjach lub dniach skupienia (ks. Antoni Dunajski).

PRZYGOTUJ SIĘ DO NIEDZIELI, PRZECZYTAJ CAŁĄ ANALIZĘ NA STACJI 7 – KLIKNIJ!