Skip to main content

Żyd urodzony w mieście pogańskim. Czy to w jakikolwiek wpłynęło na Pawła, na jego życie religijne? Jak najbardziej. Stał się jednym z najgorliwszych wyznawców swojej religii.

Dzieciństwo młodego Pawła przebiegało podobnie jak u większości żydowskich dzieci. Zgodnie z przepisami został obrzezany, od najmłodszych lat ojciec uczył go Pisma, modlitwy Psalmami, Prawa. Jak większość chłopców w tamtych czasach, Paweł także nauczył się fachu po swoim ojcu, który zajmował się wyrobem namiotów. Zachowywał całą tradycję przodków z wielką gorliwością, o czym sam nie raz pisze: „Słyszeliście przecież […] jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków (Ga 1, 14)”.

gorliwosc

Po ukończeniu 12-14 roku życia, Paweł zostaje wysłany przez ojca do Jerozolimy. Tam rozpoczyna naukę w szkole jednego z najbardziej szanowanych nauczycieli: „Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie (Dz 22, 3)”. Wiele mówi się także o hellenistycznym wykształceniu Pawła, jednak niemal na pewno możemy stwierdzić, że jego gorliwość w zachowywaniu prawa, wykluczyła naukę w pogańskich szkołach. Języka greckiego nauczył się prawdopodobnie przez zwykłe przebywanie wśród osób mówiących w tym języku.

W ten sposób mijają kolejne lata życia młodego Żyda, który bardzo szybko da się poznać chrześcijaństwu. Przypominacie sobie męczeństwo św. Szczepana? „A świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem (Dz 7, 58)”. Po tym wydarzeniu zaczął odgrywać jedną z głównych ról w prześladowaniu nowej drogi: „Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do więzienia (Dz 8, 3)”.

Jak widzimy, gorliwość stała się jedną z najbardziej charakterystycznych cech Pawła. Nikt nawet w najbardziej śmiałych wizjach nie sądził, że już wkrótce ta gorliwość stanie się pomocą w ewangelizowaniu dużej części Europy.