Skip to main content

Prawo przykazań nie jest nadane nam za karę. Jest zupełnie przeciwnie. Jest dowodem naszego wybrania. Dostajemy je jako dar, a nie wyrok.

Miłość nieprzyjaciół nie jest ciężarem, ale naśladowaniem Boga w tym, co w Nim najbardziej miłosierne. Doskonałość nie jest treningiem ambicji, ale dążeniem, by w naszym życiu jak najmocniej prześwitywało życie Boga.

Przeczytaj: Mt 5, 43-48

Tweety:
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół”
„Tak będziecie synami Ojca waszego”
„Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec”

15marca

Rozważanie:
Sztuka przeżycia to sztuka naśladowania. W naszym życiu odbijają się zachowania naszych rodziców, krewnych, wychowawców. Tak jest też z wiarą. Wpatrujemy się w Jezusa, bo w nim widzimy Ojca. On przekazuje, to co zobaczył u Ojca. Kiedy Jezus mówi o przykazaniu miłości nieprzyjaciół, chce byśmy zachowywali się tak jak On. Miłość jest więc naśladowaniem tego, co Boże. Miłość to sztuka przeżycia, której uczy nas Ojciec Niebieski.

Modlitwa:
Boże, dzięki Ci ze jesteś Ojcem którego mogę naśladować. Chce byc wpatrzony w Ciebie nieustannie. Chcesz bym kochał wszystkich bez wyjątku, bo Ty nikogo nie wyłączasz. Twój Syn przyniósł odkupienie wszystkim, także moim wrogom. Dziękuję Ci za ten wzór. Amen.