Skip to main content
Dzisiejsze Słowo to Jezusowa katecheza o modlitwie. Jej sens opiera się na nadziei, że zwracam się do Tego, który ma moc dać to, o co proszę. Jej siła i skuteczność nie leży więc w formie prośby, lecz w możliwościach Bożej Miłości – a ta jest nieograniczona. 

Przeczytaj: Mt 7, 7-12


Tweety:
„Kto prosi, otrzymuje”
„Kto szuka znajduje”
„Kołaczącemu otworzą”

gwarancja

Rozważanie:
Jezus daje nam dziś niezwykłą gwarancję, że nasza modlitwa będzie wysłuchana. Jednak by tak się stało, musi być ona wsparta silną wiarą. Modlitwa jest wyznaniem wiary w dobroć Ojca. W to, że nie zostawi w potrzebie tych, którzy są Jego dziećmi. Ale modlitwa jest też umiejętnością dostrzegania Bożej Opatrzności, która jest odpowiedzią na nasze potrzeby. Narzekamy więc, że nasza modlitwa jest bezskuteczna, ale bardzo często po prostu nie potrafimy zobaczyć Bożej odpowiedzi na nasze prośby.

Modlitwa:
Jezu, daj mi wiarę, która umocni moją modlitwę. Nie daj mi nigdy zwątpić w dobroć Ojca. Ty Swoimi słowami gwarantujesz, że nie gardzisz żadną prośbą swojego ludu. Nie pozwól bym kiedykolwiek przestał wierzyć w moc modlitwy. Amen.

Więcej na dziś:
Est 4, 17k-17t
Ps 138, 1-2a.2bc-3.7c-8