Skip to main content

Jeden z najważniejszych punktów „biblijnej geografii”. Na Górze Oliwnej Jezus modlił się przed męką, z niej wstąpił do nieba.

Położenie i mapa:
W czasach biblijnych położona ok. kilometra na wschód od Jerozolimy, dziś znajduje się na terenie miasta. Widać z niej było Górę Świątynną i świątynię – te dwa wzniesienia dzieliła Dolina Cedronu. U jej stóp umiejscowiony jest słynny ogród Getsemani.

Góra chroni Jerozolimę przed zimnymi wiatrami z północy i ciepłymi ze wschodu. Nazwę swą zawdzięcza licznym drzewom oliwnym, które rosły przy niej oraz na jej zboczach i szczycie. Dziś znajdują się na niej liczne zabudowania, np. klasztor, na którego krużgankach są tablice z wypisaną w licznych językach modlitwą „Ojcze nasz” (również po polsku czy kaszubsku), kościół Pater Noster, kaplica Wniebowstąpienia. Pierwszą świątynię na Górze Oliwnej, bazylikę Eleona, wzniosła cesarzowa Helena.

oliwna

Znaczenie:
Góra Oliwna pojawia się kilkakrotnie na kartach biblijnych. Król Dawid tędy na boso, z płaczem i zakrytą głową uciekał przed swoim synem Absalomem (2 Sm 15, 30). To ta góra jest miejscem, gdzie według proroctwa Zachariasza ma przyjść Pan w Dniu Jahwe (Za 14, 4), by zaprowadzić porządek i rozpocząć królowanie. Stąd Pan Jezus płacząc, zapowiedział zniszczenie Jerozolimy (Mk 13, 3; por. Łk 19, 41-44). Tu rozpoczęła się męka Chrystusa (Mk 14, 26-49).

Najważniejsze wydarzenia
Modlitwa Pana Jezusa przed męką i śmiercią oraz aresztowanie; wniebowstąpienie (Dz 1, 3)

Zdjęcia:

_ _ _
Dawid Gospodarek – sekretarz redakcji miesięcznika „List” i REDAKTOR „Biblia krok po kroku”.