Skip to main content

Kiedy do akcji wkracza Jezus nie ma rzeczy niemożliwych. Ten lekarz uzdrawia uszy i język. Człowiek znów może słyszeć Boga i Mu odpowiadać. To właśnie jest wiara: dialog Boga z człowiekiem.

Przeczytaj: Mk 9, 14-29

Tweety:
„Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam !».”
„«Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy.»”
„«Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!»”

wszystko

Rozważanie:
Kto jest w tym fragmencie uzdrowiony? Można przegapić uzdrowienie, które dokonuje się w ojcu. Ojciec woła; pomóż nam! Jezus uzdrawia na początku jego samego: ojciec odkrywa swoją niewiarę i jednocześnie widzi w Jezusie tego, który może ją uleczyć. Dramat niewiary jest tragiczny tylko wtedy, gdy się ją akceptuje. Ojciec przekracza tę barierę. Jego wiara, przynosi zdrowie synowi. Nasza wiara, zaufanie, sprawia że Bóg zaczyna działać.

Modlitwa:
Jezu, nie odwracaj się od nas, widząc naszą niewiarę. Nie odchodź. Potrzebujemy Ciebie, by uwierzyć. Tylko razem z Tobą wszystko jest możliwe. Otwieraj nasze uszy i usta. Daj znam zaufanie. Daj nam wiarę, pomóż nam. Amen.

Więcej na dziś:
Jk 3,13-18 

Ps 19, 8-9.10 i 15