Skip to main content

Bartłomiej Apostoł, tożsamy ze znanym z Ewangelii św. Jana Natanaelem. Możliwe, że był świadkiem cudu w Kanie Galilejskiej.

To on powątpiewał, czy Mesjasz może pochodzić z Nazaretu (J 1, 46). Pan Jezus powiedział o nim: „to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu” (J 1, 47).

Bartłomiej Apostoł

Około 70. roku Bartłomiej poniósł śmierć męczeńską – od średniowiecza popularny był pogląd o tym, że został odarty ze skóry (przez co z nożem rzeźniczym czasem ukazywany jest w ikonografii), według innych został ukrzyżowany, podobnie jak św. Piotr, głową w dół, a na koniec tortur go ścięto.

_ _ _
Dawid Gospodarek – sekretarz redakcji miesięcznika „List” i redaktor „Biblia krok po kroku”.