Skip to main content

Łatwo jest oceniać innych, nie widząc winy po swojej stronie. Czy potrafisz powstrzymać się od krytyki?

dowykucia09

Rozważanie:

Krytykowanie innych często przychodzi bez trudu. Staje się nawykiem, mającym niewiele wspólnego z miłością do bliźniego. Zanim podniesiesz kamień złośliwej uwagi czy obmowy, by rzucić nim w innego człowieka, pamiętaj, że Jezus brzydził się grzechu, a nie grzesznika. Zwłaszcza, gdy zachowujesz się tak, że to w twoją stronę mogą polecieć kamienie…

Do wykucia: 
Nie potępiaj innych. Sam jesteś grzesznikiem.