Skip to main content

W grobie Jezusa znajduje się uzdrowienie relacji między Bogiem a człowiekiem, ale także uzdrowienie relacji między ludźmi; to, co było w grobie, co było nie do uratowania, zmarłe – jest teraz żywe.

Z Ewangelii wg św. Jana:  Zobaczyła, że tam, gdzie spoczywało ciało, siedzi dwóch aniołów w białych szatach.

W Starym Testamencie czytaliśmy o Arce Przymierza, na której spoczywała taka płyta zwana przebłagalnią, a na tej przebłagalni dwa cheruby na każdym z jej końców. I oto dziś ewangelista opowiada nam o tym, że grób Pana Jezusa jest nową przebłagalią, na którego dwóch krańcach spoczywa dwóch aniołów, że ten grób Jezusa to jest właśnie Arka Przymierza. Przymierza! 

W grobie Jezusa znajduje się uzdrowienie relacji między Bogiem a człowiekiem, ale także uzdrowienie relacji między ludźmi; to, co było w grobie, co było nie do uratowania, zmarłe – jest teraz żywe. I anioły strzegą tego świętego miejsca, bo jest to Arka Przymierza pomiędzy Bogiem a ludźmi. Przymierza nierozerwalnego, przymierza na wieki. Do zobaczenia jutro.