Skip to main content

Wiedział o tym łotr umierający na krzyżu, który usłyszał „jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju”. I natychmiast był w raju, bo był blisko Jezusa – nawet wisząc na własnym krzyżu.

Z Ewangelii według św. Marka: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Co to znaczy, że jest bliskie?

To nie królestwo w sensie jakiegoś państwa, terytorium, czy struktur jest blisko. To nie dobrobyt, powszechne szczęście, czy idealny system społeczny jest blisko. To Jezus jest blisko, to Jego osoba jest Królestwem. To On jest tym, który nas wzywa do Siebie, nie jako sługi, ale jako współdziedziców.

Wiedział o tym łotr umierający na krzyżu, który usłyszał „jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju”. I natychmiast był w raju, bo był blisko Jezusa – nawet wisząc na własnym krzyżu.

Tak, Królestwo jest bliskie, gdy Jezus jest bliski – a nie wtedy, gdy bliskie jest wypełnienie, czy realizacja naszych marzeń i wyobrażeń. Do zobaczenia jutro.