Skip to main content

Nie będziesz zabijał. Wj 20,13

Rozważanie:

Chrześcijaństwo głosi, że drugiego człowieka wolno zabić tylko w obronie własnej — jeśli ktoś został fizycznie zaatakowany, ma prawo w adekwatny sposób się bronić. Spowodowanie śmierci agresora jest nieszczęściem, powodem do smutku i modlitwy, ale nie jest grzechem.

nieb

Poza tym nie wolno zabijać. I im ofiara jest słabsza i bardziej bezbronna, tym cięższy jest ten grzech. Świadome morderstwo należy do kategorii szczególnie ciężkich grzechów — wołających o pomstę do nieba.

„Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” (Rdz 4,10).

Piętno Kaina.

Nie przypadkiem szekspirowskiej Lady Macbeth wydaje się, że widzi krew na swoich rękach i nie może jej zmyć.

Do wykucia:

Nie będziesz zabijał.

Wj 20,13