Skip to main content

Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, co niewzruszenie trwa przez wieki. Ps 125,1

Rozważanie:

Góra Syjon jest dla Żydów symbolem czegoś doskonale trwałego i niezniszczalnego. Zaufanie Bogu czyni z nas skałę, opokę, która sama się nie zachwieje i innych może wspierać.

ci

Ufajmy Panu, a żadne zło nas nie zatrwoży ani nie zwycięży.

Do wykucia:

Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, co niewzruszenie trwa przez wieki.

Ps 125,1