Skip to main content

Czy widzisz dookoła siebie i w swoim życiu cuda świadczące wielkiej łasce Boga? Czy uwielbiasz Boga jak Zachariasz, tak że wszyscy rozpowiadają o Jego dziełach?

Przeczytaj: Łk 1,57-66.80

Tweety:

sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią

natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga

W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się. zdarzyło

łP

Rozważanie:

Bywa tak, że mamy w życiu wielkie i piękne marzenia, plany. Czasem nawet nie ośmielamy się o ich spełnienie prosić Boga, czasem prosimy z lekkim niedowierzaniem, a czasem wreszcie to, że ciągle one wydają się odległe mimo naszych modlitw, po prostu frustruje nas, jakoś podkopuje nadzieję, ufność. Stajemy się wycofani, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie żyjemy pełnią życia. Tymczasem dzisiejsza ewangelia mocno pokazuje Boga jako Tego, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg jest i działa cuda, działa je też w Twoim życiu. Jeśli jeszcze nie masz tego w zwyczaju, codziennie wieczorem dziękuj Bogu za każde dobro, za wszystko czego doświadczasz. Zobaczysz, że On naprawdę czuwa nad Tobą. Uwielbiaj Go w Twojej aktualnej sytuacji.

Zachariasz wtedy odzyskał mowę i mógł wielbić Boga, gdy postąpił zgodnie z wolą Bożą. Napisał na tabliczce „Jan” – imię po hebrajsku wskazujące na miłosierdzie i łaskawość Boga. Bóg jest miłosierny, jest miłosierny dziś i dla każdego z nas. Zauważ to, zacznij w modlitwie uwielbiać Boga i pozwól Mu przemieniać swoje życie.

Modlitwa:

Panie, Ty jesteś Bogiem Wielkim, Mocnym. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, Ty dziś czynisz cuda. Chcę Cię uwielbiać. Pozwól mi dostrzec Twoją łaskę, Twoje działanie w moim życiu. Daj mi się w nim radować i głosić Twoją chwałę.