Skip to main content

Jezus podaje dziś proste kryterium, przy pomocy którego możemy poznać, czy nasza działalność, zaangażowanie, czyny są dobre. Nie wystarczają same intencje – musimy obserwować skutki, efekty, owoce.

Przeczytaj: Mt 7,15-20

owoce

Tweety:

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami

Poznacie ich po ich owocach

Nie może dobre drzewo wydać złych owoców

Rozważanie:

Za owoce naszych działań jesteśmy odpowiedzialni jeszcze zanim one się pojawią. Mamy rozum i naprawdę potrafimy świetnie planować i przewidywać skutki. Jeśli wydaje się, że coś nas przerasta, wiemy, gdzie szukać informacji, znamy różne autorytety, w kwestiach związanych z moralnością mamy Kościół.

Dzisiejsza ewangelia bardziej niż na zagrożenie w nas, wskazuje na niebezpieczeństwa zewnętrzne. Rzeczywiście, nieostrożność sprawia, że łatwo dać się oszukać, kiedy i szatan potrafi przybrać postać anioła światłości (2 Kor 11,14). Prośmy Boga o mądrość i dar rozeznania, żebyśmy byli zawsze gotowi, ostrożni, czujni.

Modlitwa:

Panie, proszę Cię o mądrość i roztropność. Pozwól mi rozwijać w sobie dary Ducha Świętego, żebym coraz bardziej upodabniał się do Ciebie i nigdy nie dał się oszukać. Amen