Skip to main content

Słowo Jezusa jest zawsze związane z miłością i pokorą, słowo demona jest egoizmem i pychą.

Kto szuka przez całe życie swojego „ja”, gubi siebie, innych i Boga. By poznać prawdę o nas samych musimy wyrzec się fałszywego mniemania o sobie, pokusy dominacji i władzy i uznać w końcu, że możemy kochać drugich służąc im na wzór Jezusa.

Przeczytaj: Mk 9,30-37

Tweety:

Jeśli kto chce być pierwszym,

niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!

Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje

wielka-małość

Być ubogim, pokornym i małym to charakterystyczna cecha Boga, który stając się człowiekiem stał się ostatnim ze wszystkich. Ta „mniejszość” jest kluczem by zrozumieć misterium wcielonego Boga.

Jezus mówi językiem upokorzenia, śmierci, odkupienia, a uczniowie językiem karierowiczów. Oni, tak jak i obecnie my, ulegali pokusie mentalności światowej. W drodze, jaką wskazuje nam Jezus regułą jest służba innym, a nie pycha, władza, pieniądze. Wciąż grozi nam pokusa wyolbrzymionych ambicji, zrobienia kariery, posiadania władzy.

Modlitwa:

Panie, potrzebujemy wciąż adorowania Ciebie, który przychodzisz jako Sługa – ucz nas każdego dnia naśladować Ciebie – tak byśmy umniejszając siebie, pokazywali innym Twoją wielkość i wspaniałość. Amen.