Skip to main content

Jezus zapewnia, że nie musimy się bać. Przygotował nam miejsce w domu Ojca i sam nas tam zabierze. Wskazuje też drogę do Ojca, która już teraz może uwalniać nas od ziemskich lęków.

Przeczytaj: J 14, 1-6

Tweety:

Niech się nie trwoży wasze serce

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele

Ja jestem drogą, prawdą i życiem

jsnb

Rozważanie:

Brak celu, niepewność co do drogi, jaką wybrać, nieznajomość Boga i siebie, rozmyty sens, brak energii życiowej. To wszystko budzi i potęguje lęki. Jezus daje na nie receptę. Wskazuje na siebie jako drogę, prawdę i życie. W Nim, Stwórcy, jest sens i cel. Jako pełnia Objawienia, jest jedyną drogą i prawdą.

Poznając Jezusa, poznajemy Boga i siebie. Sam podczas ziemskiego życia nie tylko przetarł nam szlaki, pokazując jak żyć, ale wyeliminował też największe przeszkody, zwyciężając śmierć i szatana. Jest źródłem życia i ofiaruje siebie jako życiodajny pokarm.

Jeśli dostrzegamy w sobie lęki, niepewność, jest to znak, że powinniśmy zbliżyć się do Jezusa. Radykalnie zaufać, poznawać Go, pozwolić Mu siebie zmieniać, pracować nad swoim nawróceniem – zmianą myślenia. Jezus usuwa lęk, obdarzając nas miłością i ucząc kochać. Tu znajdziemy prawdziwą wolność.

Modlitwa:

Panie, daj mi odnaleźć w Tobie drogę i ufnie nią kroczyć. Bądź moją prawdą i nie pozwól błądzić. Ty jesteś sensem i źródłem mojego życia. Amen.