Skip to main content

Czego chcesz od Jezusa? Po co Go szukasz? Warto co jakiś czas sprawdzić, czy rzeczywiście pragnę tego, co najważniejsze, czy pragnę pełni, którą oferuje mi Bóg.

Przeczytaj: J 6, 22-29

Tweety:

Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki

Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?

Abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał

naj

Rozważanie:

Wieść o cudzie Jezusa szybko się rozeszła po okolicy. Już kolejnego dnia do miejsca rozmnożenia chleba przypłynęły łodzie i przybyły tłumy. Szukali Jezusa, jednak Go nie znaleźli. Być może dlatego, że tak naprawdę nie Jezus był ich celem, a rozmnożone chleby? Że nie motywowało ich serce, a brzuch? Jednak Jezus mimo to daje się odnaleźć, wydaje się nawet, że sam przyciąga do siebie właśnie takimi ludzkimi więzami. Jezus nie gani ich intencji, a pozwala je zweryfikować. I pokazuje, że sam oferuje nieskończenie więcej, niż oni pragną.

Cud rozmnożenia chleba kojarzy się z Eucharystią. Gdy Jezus prosi, by troszczyć się o pokarm trwający na wieki, który On daje, spójrzmy na nasze uczestnictwo we Mszy świętej. Chrystus zastawia dla nas dwa stoły: słowa Bożego i ołtarz, na którym uobecni się Ofiara Krzyża i z którego będziemy spożywać Jego Ciało. Jak wygląda nasza troska o słowo Boże? Czy odnosimy je do swojego życia, próbujemy odnaleźć w nim aktualną treść, jaką Bóg nam daje, byśmy w codzienności umieli dostrzegać Jego obecność oraz wzrastali w miłości? Czy biorąc udział w cudzie przemienienia chleba w Ciało Chrystusa, sami pozwalamy się przemieniać? Czy komunia jednoczy nas z Tym, Którego przyjmujemy, i daje siłę do jednoczenia się z bliźnimi?

Modlitwa:

Panie, dziękuję Ci za pokarm, który utwierdza mnie w wierze, że mogę spędzić z Tobą wieczność, który jest namiastką tego wiecznego życia. Dotknij moich pragnień, oczyść je, by były spójne z Twoimi.