Skip to main content

Prawda ma moc wyzwolenia – sprawia, że zaczynamy żyć jak wolni synowie i córki Boga. Nie musimy udawać przed sobą, innymi i Bogiem, bo wiemy, że zostaniemy przyjęci przez miłość Ojca, który zna o nas prawdę.

Bóg chce nas wyzwolić o zła, wspomnień które wciąż zatruwają naszą pamięć, z nieprzebaczenia które jak nowotwór pożera w nas życie.

Celem naszego życia jest wolność synów – a przebaczenie jest wyzwoleniem się z niewoli zemsty i rewanżu.

Przeczytaj J 8,31-42

Tweety:

Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej,

będziecie prawdziwie moimi uczniami

i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

twk

Wolność jaką daje Jezus, jest kompletnie inna od tej jaką proponuje nam świat. To wolność od ciągłego zasługiwania na miłość, od bycia niewolnikiem egoizmu, który sprawia że podporządkowujemy sobie wszystko i wszystkich.

Potrzebujemy także wyzwolenia od ciągłego oskarżania Boga, że nas ogranicza i czyha na naszą wolność. A przecież On nie chce mieć w nas niewolników, ale wolne dzieci – tak wolne, że mogą w każdej chwili odejść.

Człowiek wolny jest obrazem Boga. Bo warunkiem koniecznym dla miłosiernej miłości jest całkowita wolność – nas i naszego Ojca.  A tylko wolni mogą kochać bezinteresownie.

Modlitwa:

Ojcze, wyprowadź mnie z niewoli, która nie pozwala mi jeszcze kochać w pełni: siebie, bliźniego i Ciebie. Pokaż mi prawdę, odpuść każdy grzech, bym mógł stanąć przed Tobą jako wolny człowiek. Amen.