Skip to main content

Miłuję Cię, Panie, Mocy moja, Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! Ps 18,2–3

Rozważanie:

Mocy moja, ostojo, twierdzo, wybawicielu, skało, tarczo, mocy [dosłownie: rogu] zbawienia, obrono! Ile jest tych określeń! Jak bardzo psalmista ufa Bogu, jak ważny On jest w jego życiu i jak wielopłaszczyznowa i wielobarwna jest ich wzajemna relacja!

Miłuję

Z tego jednego wersetu można zrobić materiał do półgodzinnego rozmyślania. Moc… ostoja… twierdza… wybawiciel… Zanurz się w tych słowach i pozwól, by cię ożywiły.

Do wykucia:

Miłuję Cię, Panie, Mocy moja!
Ps 18,2