Skip to main content

Działanie Boga, Jego Słowo podobne do ziarna. Małe, niezauważalne, ale z ogromną dynamiką wzrostu. Jeśli tylko trafi na podatny grunt, zacznie rosnąć i wydawać plony. Codziennie rzucane z nadzieją, że może dziś przyjmie się, zapuści korzenie i zacznie wzrastać. Stajemy się więc uczniami Boskiego Mistrza jeśli, nie tyle dużo o Bogu mówimy, ale Go słuchamy.

Przeczytaj: Mk 4, 1-20

Tweety:
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajduje, będzie żył na wieki.
Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha

27stycznia2016
Rozważanie:
Wezwanie Jezusa „Słuchajcie!” przypomina przykazanie Boga „Słuchaj Izraelu” – tak zaczyna się wyznanie wiary każdego Hebrajczyka. Zanurzeni w tej tradycji także i my odkrywamy, że nasza wiara oparta jest na słuchaniu i dialogu: Bóg mówi, a człowiek odpowiada. Ten dialog stanowi nasze życie.

Czasem zastanawiamy się, w jaki sposób może przemawiać do nas Bóg. Otóż najpiękniejszym Słowem wypowiedzianym przez Ojca jest Jego Syn – Jezus. W nim Bóg powiedział wszystko, co miał nam do przekazania. I to właśnie Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie wydały plon stokrotny, w którym także i my mamy udział.

Modlitwa:
Otwórz Panie moje uszy na Twoje Słowo. Uczyń moje życie glebą, która przyjmuje Słowo i wydaje piękny plon. Niech żadne z Twoich słów nie padną daremnie. Amen.