Skip to main content

Tłum napierający na Zbawiciela to obraz pierwszej wspólnoty Kościoła, która gromadzi się wkoło i ze względu na Jezusa. On jest tym, który ich jednoczy, chodź zapewne wielu z nich kompletnie się nie znało.

To właśnie ułomność, choroba, jakikolwiek brak jest tym, co ma popychać nas do bliskości z Jezusem. Często żyjemy w błędnym przekonaniu, że dopiero nasze „zdrowie” daje nam prawo być blisko Niego. Nic bardziej mylnego.

Przeczytaj: Mk 3,7-12

Tweety:

Wielu  uzdrowił i wskutek tego wszyscy,

którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego,

aby się Go dotknąć

bdd

Rozważanie:

Wielkie znaki Jezusa dokonywane są w obecności wspólnoty uczniów. W pobliżu jest też łódź, którą przeprawią się potem na drugą stronę Jeziora. Ona to stanie się pięknym obrazem Kościoła – Łodzi Piotrowej.

Jezus pragnie, by była ona dla niego „w pogotowiu” – na służbie, w dyspozycji. Jest to więc misja całej wspólnoty Kościoła.

Nauczanie nad jeziorem to skojarzenie z Eksodusem – przejściem Izraela przez Morze Czerwone. W tym właśnie musimy dostrzegać sens nauczania i uzdrawiania przez Chrystusa. Chce On każdym słowem i działaniem przeprowadzić nas do nowego życia.

Modlitwa:

Dotknij Panie dziś tego, co we mnie choruje. Wszak jesteś Tym, „który dźwigał nasze Boleści”. Wierzę, że kontakt z życiem jakie jest w Tobie, uwalnia mnie od śmierci. Amen.