Skip to main content

Jesteśmy dziś świadkami pierwszego mesjańskiego działania Jezusa. Od razu za Jego słowami idą czyny.

Pierwszy dzień mesjański rozpoczyna się egzorcyzmem. Milcz! – mówi Jezus do ducha nieczystego. Jego słowo ma moc i posiada zdolność pokonania obecnego w nas dobrego ducha. Ten gest jest także „programem” życia i nauczania Jezusa. On przyszedł na świat by uwolnić nas od działania złego.

Przeczytaj: Mk 1,21-28

Tweety:

Milcz i wyjdź z niego.

Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą?

Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne

Jr

Rozważanie:

Duch nieczysty ma zawsze związek ze śmiercią – bo wszystko co z nią związane, jest dla Izraela nieczyste.

Jezus jest jednak miłośnikiem życia i ma ono przewagę nad śmiercią. Jego nadejście jest wyzwoleniem – to koniec naszej niewoli.

Jego moc powoduje zdumienie. To wciąż może być dla wielu z nas wstrząs, bo zapominamy o mocy jaka jest w Jego słowach – na dodatek oskarżając Go, że jest bezsilny i nie radzi sobie z naszymi problemami. Dzieje się tak, gdyż może nigdy nie pozwoliliśmy Mu, by okazał swoją moc w naszym życiu.

Dlatego dzisiejsza Ewangelia pozwala nam zobaczyć Jezusa jako kogoś niezwykle silnego, kogoś kto ma władzę.

Modlitwa:

Panie! Jesteś Bogiem silnym! W Twoim ręku jest moc i władza. Jesteś silniejszy od tego wszystkiego co jest moją śmiercią i niewolą.

Pozwalam Ci rządzić moim życiu – bądź wojownikiem, pokonaj zło z którym przegrywam, wydaj mu rozkaz, daj mi wolność Twojego dziecka. Amen.