Skip to main content

Jesteśmy dziś świadkami pierwszych słów, jakie wychodzą z ust Jezusa. Ewangelista Marek przedstawia nam w tym zdaniu cały skrót przepowiadania Jezusa. Został On posłany przez Ojca by ogłosić królowanie Boga w świecie.  Każdy jest wezwany do nawrócenia i wiary – widzimy to znakomicie w scenie powołania uczniów. Słowo Boże jest żywe – to wołanie Jezusa wypełnia się w chwili, gdy medytujemy także i dziś ten fragment Ewangelii.

Przeczytaj: Mk 1,14-20

Tweety:
Czas się wypełnił
Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

11stycznia16Rozważanie:
Jezus – to On jest Ewangelią. Jest obecny, działający; jest głoszącym i zapowiedzianym. Głosi Królestwo, do którego wchodzi się zawracając ku Jezusowi i wierząc w Niego. Wtedy też „czas się wypełnia” – nasze życie przechodzi od frustrującego nas braku i niespełnienia do pełni i szczęścia.

Znakiem rozpoznawczym nadchodzącego Królestwa jest nasze nawrócenie – kompletna zmiana myślenia. To zmiana na myślenie przez pryzmat Jezusa. To przejście od kłamstwa do prawdy, od niewoli do wolności, od ciemności do światła. Nasze nawrócenie jest naszym powołaniem –  tego pragnie dla naszego życia kochający nas Ojciec.

Dzięki tej zmianie staniemy się tymi, którzy jak Apostołowie podążają za Jezusem, odpowiadają na Jego wołanie i chcą Go naśladować.

Modlitwa:
Panie, wiem że także dziś Twoje Królestwo znów przybliża się do mojego życia. Jego bliskość to panowanie Twojej miłości. Chcę dziś – jak Apostołowie – stać się Twoimi rękami, nogami, uszami i oczami. Pragnę patrzeć na ludzi jak na braci i siostry – niech przez moje życie przybliża się do ich życia Twe Królestwo. Amen.