Skip to main content

„Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18, 36) – odpowiedź, którą Jezus udzielił Piłatowi, jest także wskazówką dla nas, jak żyć w tym świecie. Musimy pamiętać, że o nie jest nasz „dom”.

Przeczytaj: 1 J 2,12-17

Tweety:
„Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie!”
„Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca”

30grudnia
Rozważanie:
Naszym prawdziwym domem jest niebo. Dlatego na tym świecie nigdy nie będziemy się czuli do końca dobrze. Zawsze coś będzie nam „nie pasowało”, bo jesteśmy przeznaczeni do życia w niebie. Z tego powodu nie możemy wiązać się ze sprawami tego świata. Jakimi dokładnie?

Biblia uczy nas, że wszystko co jest na świecie, „a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia” nie pochodzi od Boga i przeminie. A ten kto będzie wypełniał wolę Ojca, będzie trwał na wieki. Musimy zatem porzucić skupienie się na zdobywaniu i posiadaniu. Przestawić myślenie z „mieć” na „być” – być człowiekiem, który słucha Boga i wypełnia Jego wolę.

Modlitwa:Panie, nie chcę miłować spraw tego świata. Moim domem jest niebo, dlatego pomóż mi wypełniać Twoję wolę. Amen.