Skip to main content

Czym bliżej ofiary Jezusa na Golgocie tym bardziej mówi On o sprawach zasadniczych i rozstrzygających.

Dziś pada pytanie o zmartwychwstanie. Saduceusze, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, starali się ośmieszyć tę koncepcję. Chrystus wykazuje błąd w myśleniu o rzeczywistości niebieskiej – w kategoriach obecnego życia – bo tamto życie rządzi się zupełnie innymi prawami.

Przeczytaj – Łk 20, 27-40

Tweety:

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych
wszyscy bowiem dla Niego żyją

Bż

Rozważanie:

Nadzieja zmartwychwstania, życie w Bogu i dla Boga, jest tym, co się ostaje wobec śmierci. Dlatego też zmartwychwstanie jest centrum naszej wiary. Bez niego wszystkiemu brakuje sensu i celu. Moment śmierci, która dotyka naszych bliskich, czy ta z którą spotykamy się w serwisach informacyjnych – prowokuje nas do zadawania najważniejszych pytań. Często rodzą w nas one bunt, oskarżenie, oddalają od Boga lub do Niego prowadzą.

Wtedy nasza wiara przechodzi próbę oczyszczenia, jeśli jest oparta na kiepskich fundamentach nie utrzyma ona pytania o sens życia.

Zmartwychwstanie właściwie ustawia naszą perspektywę życia – pokazuje kim jesteśmy, jaka jest nasza godność i przeznaczenie. Śmierć nie jest już wtedy ciemnością, lecz otwiera drzwi na wieczność.

Modlitwa:

Panie, w obliczu śmierci, która tak często boli i powoduje cierpienie, wielu chce wykrzyczeć, że Ciebie nie ma. Daj mi wiarę w zmartwychwstanie, bym w obliczu śmierci mógł szczerze wyznać: Bóg jest. Amen.