Skip to main content

Bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby, bo Niebu nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej czy małej liczby. 1 Mch 3,18

Rozważanie:

Roztropność każe uważnie i starannie oceniać, czy nasze siły są wystarczające do zmierzenia się z przeciwnikiem. Zachęca do tego sam Jezus: „Który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu?” (Łk 14,31).

liczba

Ale dla Boga liczba nie ma znaczenia. On może nas ocalić nawet dzięki najmniejszej garstce. Izrael doświadczał tego wielokrotnie; Gedeon, Dawid, Juda Machabeusz to tylko niektóre przykłady. Konieczne jest tylko jedno: nasza wierność. Absolutna wierność i zaufanie Bogu. „Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki!”

Do wykucia:

Bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby.

1 Mch 3,18