Skip to main content

Faryzeusze chcieli widzieć znaki nadejścia nowej rzeczywistości. Ich rozumienie Królestwa Bożego było bardzo ludzkie, materialne, polityczne. Jezus pokazuje, że jest inaczej. Królestwo Boże to obecność Boga pośród swego ludu – stąd Jezus mówi „wśród was jest”. Obecność Emmanuela jest królowaniem Boga. Tak ciężko i nam to dostrzec pośród zabieganej codzienności.

Przeczytaj – Łk 17,20-25

Tweety:

Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie

Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest

nw

Rozważanie:

Nie trzeba nigdzie chodzić i nie trzeba słuchać, jeśli ktoś mówi: „Patrz, tam!”, albo: „Patrz, tu!”. „Nie idźcie tam, nie pędźcie”, bo „królestwo Boga jest w was”. Królestwo Boże jest tylko w tych ludziach, którzy uwierzyli w Niego, poszli za Nim i trwają we wspólnocie wierzących. Oni są poddani Królowi i polegają na Jego mocy, oni są Jego ambasadorami. Królestwo Boże jest tak wielkie, jak wielu jest ludzi, w których obecny jest Bóg.

Królestwo Boże to uwierzenie, że jest Jezus jest jedynym Zbawicielem, że tylko On może wszystko przebaczyć, że tak jak On nikt nie miłuje, że nikt tak jak On nie zna przyszłości.

Modlitwa:

Przychodzisz do mojego życia i pragniesz w nim królować. Chcesz, by w moim życiu objawiało się Królestwo Boże. Niech w każdej chwili dnia będę wyczulony na Twoją bliskość. Oto jesteś pośród nas, jesteś Bogiem bliskim, Emmanuelem – dziękuję za to! Amen.