Skip to main content

Wciąż zdumiewa mnie Jezusa logika – tak inna od tej, jakiej uczy mnie świat. Dla Niego ważniejsze jest to, co mniejsze, bez wartości, zagubione.

Dla tej logiki, gdzie podstawą jest prawo miłości, pasterz zostawia całe stado, by szukać jednej owcy, choć to tylko nic nieznaczący 1 procent stada. Ta nieracjonalność Serca Jezusowego odsłania naszą nieumiejętność szukania tych co zaginęli.
Ta Ewangelia jest by nas dziś zawstydzić i uczyć na nowo miłosierdzia.

PrzeczytajŁk 15,1-10

Tweety:
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie:
Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi.

5listopada
Rozważanie:
Jak to możliwe, że grzesznicy są obok Jezusa i Go słuchają, a uczeni w Piśmie wciąż nie potrafią zrozumieć tego, co Jezus ma im do powiedzenia. Może mądrość płynącą z miłosierdzia są w stanie odkryć tylko Ci, którzy odkryli, że tego miłosierdzia potrzebują koniecznie do życia. Tylko Ci uzależnieni od Jezusowego miłosierdzia, są w stanie Go zrozumieć. Tylko oni są w stanie cieszyć się razem z Bogiem, z powrotu braci i sióstr. Inni tego nigdy nie zrozumieją.

Modlitwa:
Panie, Twoje miłosierdzie jest niewiarygodne. Pozwalasz grzesznikowi być blisko, by tylko wtedy będzie on gotów zmienić swoje życie. Krusz moje zimne i zatwardziałe serce, ucz je czułości i współczucia. Ucz miłosierdzia. Amen.