Skip to main content

Początek i koniec trzynastego rozdziału Łukaszowej Ewangelii opowiada o śmierci. Dotyka ona wszystkich ludzi.

Grzech jest jednak w nas początkiem śmierci nawet jeśli przed nami długie lata życia. Dzięki miłości Jezusa przekleństwo śmierci spada na Niego i zostaje w nim pokonane. Oto istota chrześcijańskiego wyznania wiary.

Dziś widzimy jak każdy chrześcijanin ma być dobrym obserwatorem świata – z faktów otaczającego nas świata mamy wyciągać wnioski dla swojej duszy.

Przeczytaj: Łk 13,1-9

Tweety:

lecz jeśli się nie nawrócicie,

wszyscy tak samo zginiecie.

jzswz

Rozważanie:

Nieszczęścia stają się smutną codziennością – obserwujemy je z bezradnością, czasem szukamy przyczyn.

Często szukamy głębiej, pytamy gdzie w tym wszystkim Boża opatrzność i pomoc?

Bóg przecież stworzył świat uporządkowany, dobry i harmonijny.

Tam jednak gdzie człowiek nie słucha Boga – odchodzi od Jego praw, staje się nie dzierżawcą stworzenia ale jego panem – wtedy zło staje się powodem bólu i cierpienia wielu innych osób. Zło nie jest karą, ale konsekwencją naszego odchodzenia od tego co Boże. Nie ma ono tylko osobistego zasięgu – ale dotyka także niewinnych ludzi.

Jednak każde zło może być naprawione przez pokutę i wszyscy mogą się zbawić. Dlatego Dobra Nowina w dzisiejszym słowie zaczyna się od nawoływania do nawrócenia.

Modlitwa:

Panie Twoje słowa, nie są groźbą lecz życiodajną przestrogą. Nie pozwól by sparaliżował mnie lęk, przygnębiły tragiczne wieści.

Ty jesteś Bogiem Miłosierdzia pragnącym mojego nawrócenia i zbawienia. We mnie jest tyle samo wolności odejścia i powrotu do Ciebie – niech będę zawsze tym który wybiera życie prowadzące do Ciebie. Amen.