Skip to main content

Święta Teresa z Avila była wielką postacią średniowiecznego Kościoła. Pragnęła jego odnowy nie przez rewolucję, lecz przez nawrócenie serc.

Mistyczka i reformatorka, zanurzona w kontemplacji a jednocześnie kobieta czynu. Jej życie i dzieło św. wciąż inspiruje miliony ludzi na całym świecie.

W jej brewiarzu odnaleziono zakładkę zapisaną słowami: „Niech nic cię nie smuci, niech nic cię nie przeraża, wszystko mija, lecz Bóg jest niezmienny. Cierpliwością osiągniesz wszystko; Temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy. Solo Dios basta!”

Przeczytaj – Łk 11,47-54

Tweety:

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania;
sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.

Bsw

Rozważanie:

Określenie „Klucz poznania” nawiązuje do „domu poznania” czyli domu nauki, gdzie nauczane było Słowo Boże. Znawcy Pisma mają do niego klucz w swoich rękach. Pozostają jednak na zewnątrz, nie chcąc odkryć dla siebie i innych tajemnicy Boga Ojca. Ich zachłanność i przewrotność stała się przeszkodą i zgorszeniem dla innych ludzi. Także nam grozi, że możemy innym zagrodzić drogę do poznania Boga – należy się wtedy i nam usłyszeć od Jezusa szorstkie: „biada”

Kluczem do poznania Boga, który jest miłosierdziem, jest krzyż Jezusa. Dzięki niemu, już bez żadnych przeszkód poznajemy prawdę o tym jaki jest Bóg.

Modlitwa:

Panie, pragnę jak św. Teresa dostrzegać Cię w każdej chwili mojej codzienności – niech Twa obecność będzie moim wsparciem i bezpieczeństwem.

Chcę tak mocno doświadczyć jak ona Twej bezgranicznej miłości i krzyknąć z zachwytu: Bóg sam wystarczy! Amen.