Skip to main content

Królestwo niebieskie jest czymś konkretnym. Dlatego trzeba je dobrze opisać. W tym celu, Jezus wypowiada kolejną przypowieść, która ukazuje „właściwości”  Bożego królestwa…

Przeczytaj: Mt 13, 47-53

Tweety: Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju

ps

Rozważanie:

Opowiedziana przez Jezusa przypowieść jest odpowiedzią na bardzo często zadawane pytanie: „Dlaczego ludziom nie liczącym się z Bożymi przykazaniami dobrze się powodzi?”. Chrześcijanie chcieliby bowiem już teraz odczuwać swoją wyjątkowość i mieć „lepsze chody” w Bożej Opatrzności. W końcu, oni zmienili swoje życie i żyją „jak należy”, a tutaj się okazuje, że ateiści mają czasami lepiej niż oni. Co na to wpływa?

Z Ewangelii Mt 13, 47-53 dowiadujemy się, że Bóg na razie nie kategoryzuje ludzi na gorszych i lepszych. Dla Niego, na razie, wszyscy są na tej samej „pozycji”. Każdy człowiek do swojej fizycznej śmierci, ma możliwość się nawrócić. Dlatego słyszymy, że „Boża sieć” zagarnia wszystkie ryby. Nie buntujmy się więc, że złym „jest lepiej”. To nie prawda. Wszyscy otrzymali od Boga równe szanse. Chociaż część z nas z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, bolesnych chorób i niekorzystnych splotów wydarzeń, ma trochę „pod górkę”, Wszechmogący o nich nie zapomina. Bóg jest bacznym obserwatorem i wie, co kogo spotyka. On nas nie ocenia w oderwaniu od historii naszego życia.
Tutaj bardzo konkretnie realizują się słowa  z Pierwszego Listu do Koryntian: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4,7) oraz z Ewangelii według św. Łukasza: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą” (Łk 12,48).

Powyższe fragmenty pokazują, że pomimo pozornej nierówności, Bóg pamięta, co komu ofiarował i to na pewno wpłynie na „ostateczny rozrachunek”.

A skoro jesteśmy już przy sądzie, to warto dostrzec, że dzisiejsza Ewangelia zdradza nam sekret odnośnie tego, kiedy dojdzie do Sądu Ostatecznego. Będzie to miało miejsce, gdy „sieć się napełni”. Oznacza to, że Bóg zaplanował pojemność sieci i w momencie przepełnienia, dojdzie do podziału na dobrych i złych.

Modlitwa:

Panie, pragnę Twojego Słowa. Ono uspokaja moje serce i pozwala mi dobrze rozeznawać codzienność. Dziękuję Ci za wskazania zawarte w Piśmie świętym. Amen.