Skip to main content

Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. 1 Tes 4,13–14

Rozważanie:

Ten fragment z Pierwszego Listu św. Pawła do Tesaloniczan jest jednym z najmocniejszych biblijnych stwierdzeń zapewniających o zmartwychwstaniu umarłych. Jeśli wierzysz, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, to bądź konsekwentny i wierz, że także inni umarli zmartwychwstaną.

nie-smuć

Jezus przyniósł życie wszystkim, którzy w Niego wierzą. Na tym budujmy naszą nadzieję. Zachęcajmy także osoby zbliżające się do kresu życia, aby przyjmowały sakramenty święte. Niech pojednają się z Jezusem, nawet jeśli przez całe życie były z dala od Boga czy Kościoła. Niech postawią na Jezusa i Jego obietnice, potwierdzone Jego własnym zmartwychwstaniem. Nic nie tracą, a mogą wszystko zyskać.

Do wykucia:

Abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei!

1 Tes 4,13–14