Skip to main content

Serce Jezusa, nasz które bijesz dla zbawienia całego świata. Mając na ustach koronkę do Miłosierdzia Bożego powtarzamy: „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”…

Przeczytaj: J 19,31-37

Tweety:

I znowu na innym miejscu mówi Pismo: „Będą patrzeć na Tego, którego przebili”.

nsJ

Rozważanie:

To, że Serce Jezusa ukazało swoje „cudowne właściwości” stało się z pogardy. Gdyby bowiem nie oceniono, że ludzie przeżywający uroczysty dzień szabatu będą z obrzydzeniem patrzeć na ciała skazańców, nie doszłoby do przebicia włócznią boku Jezusa. Brak szacunku do umęczonych ludzkich ciał spowodował, że z boku chrystusowego wypłynęła Krew i woda. Jak widać, nawet bezczelność Bóg wykorzystuje do tego, by zrobić coś dobrego. Krew i woda wypływająca z boku Jezusa, którą widzimy w obrazie Jezusa Miłosiernego, który został namalowany na polecenie św. siostry Faustyny, byłby uboższy o dwa promienie, które symbolizują dwa ważne sakramenty: Chrzest święty i Eucharystię.

A o co uboższe byłoby nasze życie, gdyby nie było w nim trudnych sytuacji, szyderczego obśmiania przez ludzi, na których nam zależy? Czy nasze życie byłoby szczęśliwe, a co najważniejsze – głębokie, gdybyśmy nie musieli spotkać się z brakiem zrozumienia, cierpieniem i trudnościami od spotykanych ludzi? Ktoś mądry kiedyś powiedział, że drzewo, które jest smagane silnymi wiatrami, zapuszcza najmocniejsze korzenie i jest najzdrowszym drzewem. Wydaje się, że ta ciekawostka z przyrody odnosi się także do naszej codzienności. Przy braku przeciwności nie znalibyśmy siebie, ponieważ pokonywanie każdej zewnętrznej trudności pokazuje nam, co jest w naszym wnętrzu.

Rozważmy jednak sytuację Jezusa od innej strony. Może się bowiem zdarzyć, że zamiast być w naszym cierpieniu z Jezusem, wybierzemy obecność „po drugiej stronie barykady”. Zamiast naśladować Jezusa w Jego uniżeniu i gotowości na to, by Bóg „przeobraził” napotkane trudności w rzeczy piękne i wartościowe, zdecydujemy się na to, by traktować Jezusa i wszystkie sprawy Boże „po macoszemu”. Zobaczmy, że ludzie mieli wtedy do wyboru dwa miejsca do świętowania. Mogli stanąć pod krzyżem i wyznawać, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata, albo „idąc za i z tłumem” pobiec, by przygotowywać obchody święta Paschy.

Modlitwa:

Panie, przytulam się do Twojego Najświętszego Serca. Wiem, że bije ono „osobno” dla każdego z ludzi. Bardzo za to dziękuję. Amen.