Skip to main content

My i świat jesteśmy uświęceni poprzez słowo Boga, które zawiera Jego prawdę. Prawda świata jest zawsze niekompletna – przez to iluzja i pomyłki prowadzą nas nie do wolności, a do moralnego i duchowego uwięzienia. Prawda jaką daje Jezus nie niszczy człowieka, ale pokazuje mu kim naprawdę jest i jakie są jego najgłębsze pragnienia.

Przeczytaj – J 17,11b-19

Tweety:
Oni nie są ze świata,
Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie.
Słowo Twoje jest prawdą.
żj

Rozważanie:

Naszym przeznaczeniem jest świętość, czyli podobieństwo do Boga. My oczywiście wymyślamy sobie inne przeznaczenia, albo wierzymy w inne przeznaczenia, ale przeznaczenie jest tylko to jedno – świętość. Kto odrzuci to jedyne przeznaczenie stanie się człowiekiem zagubionym na całą wieczność. Można żyć w zagubieniu, ale jest to życie w cierpieniu. Człowiek zagubiony cierpi.

Pozwólmy się więc uświęcić. Nie uświęcajmy się sami, bo tego nie umiemy. Uświęca nas Ojciec, zgodnie z prośbą Jego Syna, a naszego Brata.

Modlitwa:
Jezu, każdego dnia broń nas od wszelkiego złego, od pokus, od grzechów, od wszystkiego co nas zniewala i niszczy. Ty jeden możesz nam obronić, my sami wobec złego jesteśmy zupełnie bezbronni. Spraw, abyśmy w każdej sytuacji trwali przy Tobie, Tobie się oddawali. Amen.