Skip to main content

Apostołowie Filip i Jakub, których dziś wspomina Kościół to ludzie, którym jesteśmy winni wdzięczność. Dlaczego?

Jakubowi za jego przyjaźń i bliskość z Jezusem. Filipowi za jedno z najbardziej cennych zdań naszej wiary: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy” To zdanie zmienia hierarchię naszej modlitwy, wiemy już, że jedyne co dla nas konieczne, to poznanie Ojca. Filpie i Jakubie – święci Apostołowie, dziękujemy Wam za Waszą wiarę.

Przeczytaj: J 14, 6-14

Tweety:
Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.

Dzisiaj - 6 maja 2015

Rozważanie:
Ta obietnica Jezusa jest niezwykła. Oto obiecuje On wierzącym w Niego znaki, które towarzyszą też Jego głoszeniu… A nawet większe! Pełnienie tych dzieł oddaje stan naszej wiary. Nie nasze deklaracje i stanowisko „w sprawie”, ale znaki. One weryfikują autentyczność mojej wiary.

Warto dziś uświadomić sobie, że Duch Święty po to jest nam dany, by nasze działanie było tak naprawdę działaniem samego Boga w świecie. Jestem dziś posłany, by czynić znaki Jezusa.

Modlitwa:
Panie pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy! Amen.