Skip to main content

Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni. Wj 14,13–14

Są dwie typowe postawy, jakimi reagujemy na jakieś duże wyzwanie czy zagrożenie. Jedna to bierność, chowanie głowy w piasek – naiwna próba udawania, że nic się nie stało, lub od razu sromotna ucieczka: kapitulacja wywołana założeniem, że i tak nie damy rady. Drugą jest gorączkowy aktywizm, próbowanie wszystkiego naraz, samotne borykanie się z piętrzącymi się trudnościami. Pierwsza jest unikaniem odpowiedzialności, druga — braniem na siebie zbyt wiele.

medytacje-copy

Chociaż wierzymy w Boga i z pewnością szczerze Go miłujemy, gdy przychodzi co do czego, usiłujemy wszystkiemu sprostać sami. Czy to w rzeczach zewnętrznych, czy to w wewnętrznych, takich jak walka z grzechem i unikanie pokus diabelskich. Właściwą sposób wskazuje Mojżesz: Nie bój się, nie wpadaj w panikę, nie miotaj się gorączkowo. Pozostań na swoim miejscu. Zrób to, co należy do ciebie, i daj Bogu zrobić to, co należy do Niego.

Izraelici dopędzeni przez Egipcjan na brzegu Morza Czerwonego myśleli, że znaleźli się w pułapce. Myśleli po ludzku. Zapomnieli o Bogu.

Zastanów się:

1. Czy szczerze prosisz Pana Boga, aby cię prowadził i wspomagał?
2. Czy pamiętasz, że żeby Bóg działał w twoim życiu, musisz Mu na to pozwolić?
3. Czy w obliczu trudności umiesz „pozostać na miejscu”, ufając Bogu i wsłuchując się w Jego natchnienia?