Skip to main content

10 najważniejszych zdań i 3 kluczowe dni. Moc, która daje życie wieczne.

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Czcij ojca twego i matkę twoją. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

6473.0

10 najważniejszych zdań w naszym życiu. Warunek Przymierza z Panem Bogiem. Doskonałe prawo, które pokrzepia duszę i raduje serce. Słuszne nakazy cenniejsze i czystsze niż złoto. Przymierze z góry Synaj gwarantowało nam, że staniemy się Świątynią, jeśli zachowamy przykazania.

Św. Jan w dzisiejszej Ewangelii pokazuje, co zrobiliśmy z tym dziedzictwem. Widzimy gniew, żal i rozpacz Jezusa, który przyszedł do świątyni, do domu Ojca a zastał tam targowisko.

Jezus widzi jedno rozwiązanie: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. To zapowiedź nowego Przymierza. Jedynego dla nas ratunku.

 10 topowych i najważniejszych zdań, które otrzymaliśmy na górze Synaj, 3 dni Jezusa potrzebne na odbudowę Świątyni. Moc, która daje życie wieczne!

>>> PRZECZYTAJ PEŁNĄ ANALIZĘ NIEDZIELNYCH CZYTAŃ <<<