Skip to main content

Ewangelista Mateusz relacjonuje bardzo trudne słowa Jezusa. Są to słowa prawdy skierowane do arcykapłanów i faryzeuszów.

Przeczytaj: Mt 21,33-43.45-46

Tweety:
Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce

nieprzywlaszczac
Rozważanie:
Musiały one wywołać niemałe oburzenie. Jezus w inteligentny sposób zdradził aspiracje religijnych autorytetów Izraela. Nie chcą oni oddać Bogu należnej Mu chwały. Zamiast odczytywać Jego wolę (która byłaby równoznaczna z akceptacją Jezusa jako Syna Bożego) decydują się na kradzież „duchowego plonu”. Nie interesuje ich to, że religia Izraela (porównana w przypowieści do winnicy) została stworzona przez Boga do czegoś innego niż zaplanowali. Dla nich autorytet religijny jest okazją do wzbogacenia się. Brakuje im wiary i „szczypty krytycyzmu”, by zrozumieć, że Bóg prędzej czy później upomni się o swoją własność…

A my, jak wykorzystujemy wiarę chrześcijańską? Czy nie jest ona dla nas źródłem nieuczciwych korzyści w postaci poprawienia sobie opinii albo polepszenia samopoczucia? Musimy to przemyśleć, ponieważ istnieje zagrożenie, że nie rozpoznamy głosu Boga, a przez to przywłaszczymy sobie to, co należy się wyłącznie Bogu.

Modlitwa:
Chryste, pokaż mi moje serce. Pragnę zobaczyć motywację mojej religijności Nie chcę być przy Tobie tylko dla własnej korzyści. Daj mi łaskę nawrócenia tam, gdzie moje interesy postawiłem ponad Twoją chwałę. Amen.