Skip to main content

Bóg podczas sądu zastosuje „zasadę lustrzanego odbicia”. Da nam tyle, ile my za czasów ziemskiego życia daliśmy drugiemu człowiekowi.

Przeczytaj: Łk 6, 36-38

Tweety:
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny

lustrzaneodbicie

Rozważanie:
Na samym początku swojego wywodu, Jezus podaje najważniejszą motywację do praktykowania miłosierdzia. Nie jest nią przyszła nagroda (o której powie za chwilę), lecz chęć naśladowania Boga. Mamy być miłosierni, ponieważ taki jest Bóg. Jezus chce nas przekonać do tego, że „największą frajdą na świecie” jest możliwość postępowania tak jak Bóg. Stwórca dał nam ku temu wiele możliwości. Udostępnił nam to poprzez zlecenie misji panowania nad światem.

W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju słyszymy przecież polecenie: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” (Rdz 1,28).

Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii są właśnie kontynuacją tego, co słyszymy na początku Starego Testamentu. Poprzez miłosierdzie możemy „opanowywać świat”, by potem oddać go prawowitemu władcy – Bogu. Będąc miłosiernymi „zawiązujemy” bowiem piękne relacje, „rozbudowujemy” swoje życie duchowe, a przede wszystkim „wydeptujemy” sobie drogę do Ojca, który w sposób szczególny kocha tych, którzy chcieli poświęcić swoje życie Odwiecznej Miłości Boga…

Modlitwa:
Chryste oczekujący miłosierdzia, módl się za nami, by nasze serca w poszukiwaniu ścieżek zbawienia natrafiały na potrzebujących ludzi. Amen.