Skip to main content

Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. (Prz 3, 5-6)

Rozważanie:

Księga Przysłów należy do zbiory Ketubim — Pism, czyli ksiąg mądrościowych. Zawiera skumulowaną mądrość tysiącletniej historii starotestamentowego Izraela. A mimo to jej natchniony autor ostrzega: „Nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze”.

dowykucia

Mędrzec, który ostrzega przed umysłem i rozumowaniem? Prawdziwa mądrość nie polega na tym, że stawia się ludzki rozum na najwyższym piedestale, że oddaje się mu boski kult i uznaje za jedyne źródło wiedzy o świecie i człowieku. Taki pogląd, charakterystyczny dla przesiąkniętej ideologiami racjonalizmu i pozytywizmu europejskiej kultury ostatnich dwustu lat, jest w gruncie rzeczy bardzo naiwny i prowadzi na manowce. Czyni ze środka cel, z doskonałego narzędzia do poznawania — samo poznanie. A żadne narzędzie używane niezgodnie z konstrukcją i zamierzonym przeznaczeniem nie będzie działać dobrze.

Ufaj Bogu — źródłu wszelkiej mądrości i wiedzy; rozwijaj sprawność swojego umysłu i używaj go do poznawania Bożej Mądrości, która obmyśliła i stworzyła ciebie i cały świat;proś, aby wszechmocny Bóg kierował każdym twoim krokiem — a będziesz szczęśliwy i pełen pokoju.

Do wykucia:
Nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze.
(Prz 3, 5-6)