Skip to main content

Bliscy Jezusa oczekiwali, że się zatrzyma. Dali posłuch Jego przeciwnikom, nie chcąc uwierzyć Jezusowej misji. Nie lekceważy On matki czy krewnych, ale daje pierwszeństwo posłuszeństwu wobec Ojca. Dzięki temu Ci, do których mówi stają się Jego najbliższymi. To już nie krew łączy, ale przyjęcie Bożego Słowa.

PrzeczytajMk 3,31-35

Tweety:
Oto moja matka i moi bracia.
Bo kto pełni wolę Bożą,
ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

wiezi

Rozważanie:
Rodzina wydawała się w tym czasie czymś najważniejszym najważniejszym. Więzi rodzinne, kształtowały społeczność. Odpowiadały na pytanie: kim jestem, jaka jest moja tożsamość. Jednak Jezus w dzisiejszym Słowie radykalnie wyraża swoje przesłanie: tworzenie nowej rodziny, nie opiera się na więzach krwi, ale na żywej więzi z Bogiem. Bliski Jezusowi jest więc ten, który pokonał w sobie lęk – zaufał Ojcu i Jego Miłości.

Modlitwa:
Panie, pragnę Twojej bliskości. Codziennej zażyłości z Tobą. Chcę byś był mi bliższy niż ktokolwiek z ludzi. Pozwól mi więc poznać i wypełnić Twoją wolę w moim życiu. Amen.