Skip to main content

Przywołanie Jezusa, o którym pisze ewangelista, jest zawsze wolnym zaproszeniem człowieka. Bez nacisku, bez perswazji i zawsze w wolności. Nie da się wierzyć, zaczynając zdanie od „muszę”. Motywacją odpowiedzi, tak samo jak motywacją powołania, może być tylko miłość.

PrzeczytajMk 3,13-19

Tweety:
przywołał do siebie tych,
których sam chciał,
a oni przyszli do Niego

EwangeliaBliskosci

Rozważanie:
Jezus ustanawia apostołów, by mu towarzyszyli, by byli blisko Niego. Jest to cel i naszego życia i Jego misji – „Być z Nim”. To właśnie do tej bliskości jesteśmy stworzeni i przeznaczeni. Bo nikt nie może dać tego, czego nie posiada, Wtedy też staję się apostołem – gdy jestem blisko.

Każdy z nas, jest na mocy chrztu posłany do misji przepowiadania Ewangelii. Jednak ona jest nie tyle treścią historii, co zapisem doświadczenia. Być więc uczniem, to dzielić się empiryczną bliskością z Jezusem.

Modlitwa:
Jezu, twoja bliskość mnie zdumiewa. Uwalnia od leku i broni przed pokusą diabła. Nie pozwól, bym to doświadczenie zatrzymał tylko dla siebie. Daj mi moc Ducha Świętego, bym chciał i potrafił się tym dzielić. Amen.